RSS

Dzienniki Urzędowe Wojewody Małopolskiego

Tradycje - Ślub i Wesele - Tradycje Ślubne


Temat: Moc zamówiona
... tylko 5 składników, wszystkie składniki w cenach brutto.Proszę o odpowiedź jak wyglądają te opłaty na tle waszych , te dane pochodzą z taryfy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. A jeszcze...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,17494706,17494706,Moc_zamowiona.htmlTemat: a dzisiaj nie udało mi się dostać do autobusu
... dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2002 r. Nr 243, poz. 3278), Rada Dzielnicy VIII uchwala co następuje: § 1...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24990,31002628,31002628,a_dzisiaj_nie_udalo_mi_sie_dostac_do_autobusu.html


Temat: Uchwała RD - kolejne przedszkole
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2002 r. Nr 243, poz. 3278), Rada Dzielnicy VIII uchwala co następuje: § 1 Opiniuje się negatywnie zamianę działki nr 136/2, obr. 30 – Podgórze na działkę...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24990,33850668,33850668,Uchwala_RD_kolejne_przedszkole.html


Temat: Przygotowanie terenu pod zabudowę
... w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy VIII uchwala co następuje: § 1 Opiniuje się negatywnie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24990,36456993,36456993,Przygotowanie_terenu_pod_zabudowe.html


Temat: WWW.KAMIENICA.PL - dlaczego kamienice padają?
Czy istnieje coś,co się nazywa Dziennik Urzędowy Wojewody Małopolskiego w którym podane są aktualne ceny jednostkowe odtworzenia substancji 1 metra kwadratowego mieszkania zlokalizowanego w Krakowie. Oraz czy te ceny są zależne...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,61,2212198,2212198,WWW_KAMIENICA_PL_dlaczego_kamienice_padaja_.html


Temat: Strefa C: w soboty parkowanie za darmo
Strefa C: w soboty parkowanie za darmo I znów Bartosz uwierzył urzędnikom . Jak zdołałam dopiero co się przekonać w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego nr 568 z dnia 16 września 2009r. ... po ogłoszeniu .Z prawdopodobieństwem graniczącycm z pewnością należy przyjąć ,że wojewoda ogłosił tekst uchwały jaki otrzymał od rady miasta.Jak to więc jest w końcu , poszerzono płatną strefę czy nie ?...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,409,100826447,100826447,Strefa_C_w_soboty_parkowanie_za_darmo.html


Temat: drozeja bilety
Dziennik Polski http://dzisiaj.dziennik.krakow.pl/dzisiaj/i/Oswiecim/28/28.html Bilety drożeją    Rada Miasta w Makowie Podhalańskim zaakceptowała podwyżkę biletów miesięcznych w komunikacji miejskiej zaproponowaną niedawno przez dyrekcję MPK.    Podwyżka obejmie zarówno bilety miesięczne pracownicze jak ... na kilka linii będzie kosztował 40 zł, a pracowniczy 66 zł.    Podwyżka będzie obowiązywać z chwilą ukazania się uchwały Rady Miasta w dzienniku urzędowym wojewody małopolskiego. Dyrektor MPK Jan Madej...
Źródło: topranking.pl/1726/70,drozeja,bilety.php


Temat: a co gdy lokator - umyślnie nie odbiera pism?
... mieszkalnego w obszarze miasta Krakowa wynosi 2686 zł (Dziennik Urzędowy woj. Małopolskiego nr 211 z dnia 30.09.2002) Stawka czynszowa – 3% wartości odtworzeniowej – zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i cytowaną...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,15333948,15333948,a_co_gdy_lokator_umyslnie_nie_odbiera_pism_.html


Temat: zróbmy referendum aby odwołać komisarza
Procedura jest następująca: -po opublikowaniu wyników referendum w dzienniku urzędowym wojewoda przedstawia Prezesowi RM za pośrednictwem MSWiA kandydaturę pełniącego funkcję prezydenta. Rola RM ogranicza się tutaj do określenia czy chce/nie chce przedterminowych wyborów prezydenckich. Wojewoda może wybrać trzy rozwiązania: -pfp o charakterze politycznym, jego kanydatura będzie musiała być wcześniej uzgodniona wewnątrz regionalnej/miejskiej PO, choć zgodnie z prawem takie konsultacje nie mają znaczenia, -pfp o charakterze technicznym-wojewoda nie bez wiedzy PO może przedstawić premierowi kandydaturę urzędnika regionalnego/centralnego który zajmie się technicznym zarządzaniem miastem, -pfp o chaakterze technicznym ale pochodzący z grona pracowników UMŁ, w ... pani wojewody, Prok.Okręgowej w Łodzi, MRR, MSP, MF, Prezesa RIO (dzięki pomocy MSWiA)oraz KE oświadczy że miasto Łódź jest na skraju bankructwa. W takim przypadku premier zawiesza RM obecnej kadencji, odwołuje PFP i powołuje komisarza. Dowcip polega na tym że komisarza można wtedy powołać na czas pełnej kadencji. Pretekstu do tego kroku da prezes MPK i MSP -inwestycje ŁTR i małopolskie PKS-blokada...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,105929482,105929482,zrobmy_referendum_aby_odwolac_komisarza.html


Temat: Wraca kwestia nazwy Placu Centralnego im.Regana
... się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. UZASADNIENIE Nazwanie projektowanej ulicy pozwoli od początku utrwalić w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,61,16089549,16089549,Wraca_kwestia_nazwy_Placu_Centralnego_im_Regana.html


Temat: .....Drożej, drożej...w autobusach MZK
.....Drożej, drożej...w autobusach MZK Po dwóch tygodniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego wejdą w życie nowe taryfy opłat za przewóz osób i bagażu autobusami komunikacji miejskiej w Nowym Targu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,259,54952519,54952519,_Drozej_drozej_w_autobusach_MZK.html


Temat: Dłuższa jazda na czas
... 94 zł i 58 zł. Nowe ceny mają być ważne 14 dni po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tymczasem wczoraj jeszcze nie były ogłoszone. news.komunikacja.krakow.pl/lokalne/index.php?id=20070222
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,233,57957710,57957710,Dluzsza_jazda_na_czas.html


Temat: Dostawa 6 przegubowych Solarisów
... 3) Data udzielenia zamówienia: 25.05.2005 4) Liczba otrzymanych ofert: 3 5) Czy zamówienie było ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE: 2005/S 22 - 21569 z dnia 01.02.2005 6) Rodzaj zaproszenia do ubiegania...
Źródło: topranking.pl/1726/dostawa,6,przegubowych,solarisow.php


Temat: gmina kraków zaplaciła 600 tys za proj. pawilonu
... Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: OR-12.3410-150/05. 3) Data udzielenia zamówienia: 10.11.2005 4) Liczba otrzymanych ofert: 1 5) Czy zamówienie było ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE: Nie. 6) Czy zam. dot....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,412,33086743,33086743,gmina_krakow_zaplacila_600_tys_za_proj_pawilonu.html


Temat: Kościół św. Benedykta: odnowić, ale bez płotów
... sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,410,71962211,71962211,Kosciol_sw_Benedykta_odnowic_ale_bez_plotow.html


Temat: PO likwiduje żłobki w Krakowie
... 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie W Krakowie funkcjonują 23 żłobki, będące...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,61,19674767,19674767,PO_likwiduje_zlobki_w_Krakowie.html


Temat: Dzielnica XIII przeciwna nadbudowie fortu św. B...
... XIII. Koncepcja nie bierze pod uwagę opinii Komisji Konserwatorskiej ds. Archeologii przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków z dn. 18.04.2005 r., która „/…/ negatywnie opiniuje podejmowanie w tym miejscu jakichkolwiek prac budowlano...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,410,23457081,23457081,Dzielnica_XIII_przeciwna_nadbudowie_fortu_sw_B_.html