RSS

Działka rekreacyjna warunki zabudowy

Tradycje - Ślub i Wesele - Tradycje Ślubne


Temat: jaki dom mozna wybudowac na działce
Witam mam zapytanie??? jaki budynek i czy budynek mozna postawic na działce rekreacyjnej, a jaki na letniskowej?? jakie sa warunki zabudowy??? chciałbym postawic dom jednorodzinny czy moge??? prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4900Temat: Działka budowlana czy jaka ?
Witam, Proszę o podpowiedź co świadczy o tym jakiego typu jest dana działka ? Jakie są generalnie kategorie ziemi (budowlana, rolna, rekreacyjna - jakie jeszcze ?) i co świadczy o przypisaniu danego terenu do jednej z tych kategorii ? Czy świadczy o tym tylko MPZT (ew. warunki zabudowy) czy może zupełnie inne kryteria. Chodzi mi konkretnie o to czy działka określona w MPZT jako zabudowa zagrodowa - zapis planu M4 (ta sama o którą pytałem w innym poscie) to już działka budowlana ??
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6766


Temat: energia na działce rekreacyjnej
Zakupiłam piękną działkę rekreacyjną na leśnej polanie. Posiadam warunki zabudowy. Warunki przyłączenia energii są jednak dla mnie dość dziwne. Zakład ENERGA proponuje podciągnięcie prądu do słupa oddalonego około 1 km od działki i to tylko pod warunkiem, że będzie to prowizoryczne zasilanie placu budowy (mam dostarczyć pozwolenie na budowę i ją rozpocząć). Jakie przepisy regulują takie postępowanie? Może ktoś wie? Zamówiłeś w składzie budowlanym 250m2 papy, a odebrać chcesz 250m2 dachówki? To jest dokładnie taka sama sytuacja. W momencie otrzymania WZ, w zasadzie, działka stała się budowlaną, z pełnymi konsekwencjami w tym zakresie. Piszący wyżej, uzyskał zgodę na przyłącze, bo działka jest rekreacyjna i nie posiada zgody na budowę, w związku z czym uzyskał "prąd rekreacyjny" - czyli taki o jaki wnioskował. Ps. Widzę,...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4851


Temat: działka zagrodowa a kredyt
Z przedstawionych informacji wynika ze działki oznaczone MR/ML zostały odrolnione a więc nie podlegają ograniczeniom w obrocie tak jak działki rolne. Nie można więc mówić o zabudowie siedliskowej (zagrodowej) gdyż ten rodzaj budownictwa jest ściśle związany z gospodarstwem rolnym o powierzchni co najmniej 1 ha. Bliższe informacje o możliwościach zabudowy wymienionych działek można uzyskać po wystąpieniu przez ich właściciela do urzędu gminy o wydanie warunków zabudow i zagospodarowania terenu. Drugi rodzaj gruntów oznaczony symbolem RP-1 to grunty rolne podlegające szczególnej ochronie. Przy ich sprzedaży m. in. Agencji przysługuje prawo pierwokupu, a w opisanej sytuacji nie można na nich zbudować nawet siedliska związanego z gospodarstwem rolnym. Odnośnie kredytów, to należy szukać banku który udzieli pożyczki na budowę budynku rekreacyjnego i ewentualnie zakup działki, gdyż inwestycje...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=1221


Temat: Zabudowa zagrodowa
Wg. planu zagospodarowania przestrzennego: 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR: - przeznaczenie podstawowe terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe zagrodowe, - dopuszcza się lokalizację: a) usług związanych z produkcją rolniczą, b) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych, [...] 3. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem MR, następujące zasady podziału na działki budowlane: - dla obiektów wolno stojących – minimalna szerokość frontu działki wynosi 25 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1500 m2, - dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów jedynie na istniejących terenach zabudowanych, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym powierzchnia działek po podziale nie może być mniejsza niż 1000 m2 ----- Mam na oku wydzieloną działkę zagrodową o powierzchni 2700 m2. Jakie muszę spełnić warunki aby móc kupić taką działkę i wybudować na niej dom jednorodzinny (nie jestem rolnikiem) ?
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=3650


Temat: Przypadkowa zbieżność czy światełko w tunelu?
zakupionych działek na rekreacyjne spowoduje wieksze wpływy do gminy ,wszakże nikt nie będzie tam stawiał pensjonatów...Jest to dla mnie wilece nie pojęte,ale jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze (mam tu na myśli wiele sugestii które nie bedę przytaczał) -po trzecie taka uchwała sama w sobie powoduje haos n który przystaje gmina,spowoduje ona że właściciele działek nadal będa omijali przepisy budowlane ,a dziwne budowle na pustakach będą szpeciły okolicę ,prawo jest prawo i nawet wójt gminy nic nie poradzi ,a przecież o ile ładniej wyglądały by działki z nowymi domkami...
Źródło: stilo2003.fora.pl/a/a,46.html


Temat: Działka rekreacyjna ( rolna VI kategorii ) - co można ?
Witam, Sprawa o której piszę była już omawiana na forum, jednakże chciałbym upewnić się oraz rozwiać swoje wątpliwości. Mianowicie posiadam działkę rolną ( 3000m2) figuruje jako działka orna klasa ziemi VI b. Pytanie moje dotyczy budowy domku drewnianego ( wymiary: pow. do 25m2 wysokość do 4,8m )na potrzeby rekreacyjne. Działka położona jest na terenie gminy gdzie nie został uchwalony MPZP dla wszystkich miejscowości. Jak patrzyłem na inne wioski w powiecie, które mają uchwalony MPZP to występuję tam zabudowa jednorodzinna. Wspomnę jeszcze że działka spełnia warunki do zabudowy tzn. jest dostęp do drogi, sąsiednia działka jest zabudowana. Moje pytanie: Czy wystąpić do starosty ze zgłoszeniem zamiaru budowy budynku gospodarczego w myśl przepisów prawa budowlanego art. 29 ust.1 pkt 2. ? Czy jednak wystąpić o warunki zabudowy ? Jeżeli o warunki zabudowy to co wpisać, zamiar budowy budynku gospodarczego, domku letniskowego, domku jednorodzinnego ? Jakie warunki muszę spełnić , żeby postawić domek drewniany o ww. parametrach na...
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1184


Temat: ważne pytanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 39. Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. § 40. (13) 1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej...
Źródło: szczecinek.biz/forum/viewtopic.php?t=677


Temat: Odległość domu od linii lasu?
Witam. Mam problem i nie wiem jak z tego wybrnąć. Nasza działka jest działką rekreacyjną z dopuszczenie budownictwa mieszkalnego. W planie zagospodarowania przestrzennego pisze wtraźnie, ze mozna na niej postawic dom ... warunki zabudowy to jest to jednoznaczne i nic nam wiecej nie trzeba. Dodam, że nasza działka nie graniczy z lasem tylko z innymi działkami, które są okreslone jako grunty rolne i tylko po skosie jest jedna działka, na której kawałkiem rosną drzewa. Naczelnik kazał zatem byśmy pisali do ministerstwa infrastruktury lub geodety powiatowego o zmiane klasyfikacji gruntu lub w lasach państwowych mamy zgłosić, ze trzeba wyciąc wszystkie drzewa z działki by dostac pozwolenie. W lasach wszystko juz było załatwione wczesniej, teren pod zabudowę, dom i wjazd został wyłaczony z produkcji leśnej i w ... samą odpowiedz, ze bezprawnie rzadaja on nas tego dokumento który defakto nikt nie chce wydać bo jest niepotrzebny. Nie ma też sensu zmieniac klasyfikacji gruntu lub wycinac wszystkie drzewa z działki. ... przy działce ( działka z nim nie graniczy ) tylko z innymi działkami na których stoja juz domy a grunty pod nimi sa okreslane jako łąki/pola. Co my mamy w takiej...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=2790


Temat: Grotniki
... ma powstać luksusowy pięciogwiazdkowy hotel. Będzie miał siedem kondygnacji, z których dwie znajdą się pod ziemią. Bożena Skupieńska z obawą patrzy na plany budowy ośrodka hotelowo-rekreacyjnego mającego powstać w sąsiedztwie jej...
Źródło: mojalodz.fora.pl/a/a,1938.html


Temat: Budowa domu na działce rolnej
Dominiku, Dziękuję za szybką odpowiedź. Działka sąsiaduje z drogą główną w miejscowości na odcinku ok. 12 m; bezpośrednio z tej drogi jest ok. 3 m wjazd na działkę, więc z tym ... Wniosek o budowę czy tzw. Zgłoszenie zamiaru budowy obiektu? Na stronie Powiatu znalazłam "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy" - ale to chyba nie to. ---------------------------------------------------------------- Pan Grzegorz w odp. na post: http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=1184 wspomina też o możliwości budowy/postawienie budynku rekreacyjnego: "Zgłoszenie... - wniosek: zamiar postawienia (nie pisz budowy) obiektu rekreacyjnego, - kopia mapy zasadniczej (nie musi być do celów projektowych), - szkic zamiaru...
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3370


Temat: działka rekreacyjna w klinie zieleni bez prawa zabudowy
Witam, 3 lata temu zakupiłem działkę w granicach miasta. Wówczas działka miała charakter rolny a na sąsiednich działkach były domki rekreacyjne (nie związane z gruntem) ale także całoroczne murowane (prawdopodobnie samowola z lat wczesniejszych). Na mojej działce jest spalony "TRAMP" Jeden z sąsiadów wystapiła w 2006 roku o warunki zabudowy i dostał na domek nie związany trwale z gruntem o pow zabudowy do 70 m.kw. Ja też wystąpiłem i... dostałem odmowę wydania warunków bo w międzyczasie uchwalono MPZP. MPZP jest bardzo rygorystyczny. Sankcjonuje istniejąca zabudowę ale nie pozwala na nic nowego , nawet ... które to studium na tym terenie nie przewidywało żadnej zabudowy. Plan zagospodarowania - jak napisałem obowiązuje od 2006 roku ale w styczniu 2008 roku powstało NOWE STUDIUM obejmujące także tereny objete ... znalazł się tu zapis "Na terenach ZOL/US2* na istniejących podziałach geodezyjnych dopuszcza się realizację zabudowy rekreacji indywidualnej, na zasadach określonych w miejscowym planie" (tu zwracam uwagę , ż onowiązujący MPZP nie przewiduje żadnej nowej zabudowy ponadto MPZP i STUDIUM operują zupełnie innymi oznaczeniami tego samego terenu. MPZP posługuje się oznaczeniami ze studium z 1999 roku) W nowym studium jest też zapis "Na terenach leśnych i do zalesień z dopuszczeniem terenów rekreacji indywidualnej ZOL/US2* udział zieleni nie może być mniejszy niż 60%. Ponadto należy dążyć do zachowania zieleni wysokiej na tych terenach" Działka ma około 1040 m.kw. Co zrobić abym mógł wybudować jakis domek rekreacyjny . Nie chcę żadnej samowoli . W urzędzie powiedzieli mi że aktualnie to mogę tylko zalesic działkę. Na działce jest...
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4180


Temat: Działki rekreacyjne i koszmarny brak poszanowania własności
Od ok. 3 lat walczymy wspólnie z rodziną o wybudowanie domku letniskowego na działce rekreacyjnej. Działka została nabyta 30 lat temu jako budowlana. Jak później się dowiedziałem w roku 2002 miejscowość wczasową, w której działka znajduje się, odwiedziły dwie panie z urzędu, które decydowały i odhaczały u siebie w papierach - tu będzie działka leśna tu budowlana itd. Sołtysowi chciały zrobić z pola kartofli las; szczęśliwie ktoś okazał lojalność, zawiadomił sołtysa i ten nie puścił już pań bez upewnienia się, że jego działki są rolne (na działce rolnej odpowiedniej klasy można już nawet budować - na działce leśnej można podziwiać las). Ale nie każdy miał takie szczęście (np. ja). W urzędzie gminy okazało się, że działki nie można już przywrócić do statusu działki budowlanej i, jeśli chce się na niej wybudować coś legalnego to jedynym ratunkiem jest wydziadowanie w urzędzie statusu działki rolnej (panie urzędniczki, choć przez cały czas zdawały sobie z tego sprawę bynajmniej nie spieszyły się, by nas o tym poinformować). Zmiana statusu działki na rolną trwała długie miesiące. Wreszcie stało się. Złożyliśmy wszystkie papiery i cierpliwie czekaliśmy na wydanie warunków zabudowy (czy też "uzgodnienia warunków zabudowy", czy jak tam to się nazywa). Wreszcie przyszedł list. Działka spełnie wszystkie warunki z wyjątkiem jednego: zgodnie z najnowszą uchwałą wojewody mazowieckiego działki muszą mieć powyżej 2000 m2, ... - to jest władza!) dosłownie na kilka miesięcy przed wydaniem na warunków zabudowy. Spóźniliśmy się minimalnie. Obecnie działka jest bezwartościowa. Teoretycznie jest nasza - ale władzuchna nie pozwala zrobić na niej NIC. To znaczy mógłbym sobie zasadzić na niej buraki, kartofle..., orać, bronować..., parę rundek tjaktorem, kombajnem... Podanie o wydanie warunków zabudowy odrzucił konkretnie park krajobrazowy (dekret wojewody o minimalnej powierzchni działek równej 2000 m2 to niby sprawa parku, bo cały przepis został ustanowiony niby w ra,ach dbania o estetykę, luźną zabudowę itp.). Jednak przepisy (które później podpisał wojewoda mazowiecki) przegłosowała rada gminy. Pani z gminy twierdzi jednak, że to nie ich wina, bo to park źle interpretuje przepis. Według gminy prawo o minimalne powierzchni działek pod zabudowę nie działa wstecz i ma dotyczyć dopiero nowonabywanych działek. Park z kolei twierdzi, że przepis o 2000 m2 obowiązuje absolutnie wszystkie działki. Wygląda to kretyńsko, bo działka wcale nie stoi w środku lasu. Z dwóch stron są ... rozpatrzenie wniosku o wydanie warunków zabudowy. Wówczas park się zgodził. Mam nadzieję, że sprawa zostanie pozytywnie załatwiona także i w moim przypadku. Ale pewności nie ma. List do ministra niestety musiał ... jest, nie wydawać warunków zabudowy itd. Znajomi twierdzą, że podobne absurdy mają miejsce w innych częściach Polski. Wojewoda warmińsko-mazurski wydał dekret, na mocy którego można budować w odległości co najmniej 100 metrów od zbiorników wodnych (ci, którzy kupili sobie działkę nad jeziorem i nie zdąrzyli postawić domku zostali na lodzie). Zdaje się w Bielsko-Białej wymyślili sobie "miasto-ogród" - nie można budować. Jeden ze znajomych stoczył 9-letnią walkę o wybudowanie domku na Mazurach. Pomogło mu to, że w pewnym momencie mazurscy radni nakupili sobie działek, wydali sobie warunki zabudowy i zdaje się zaczęli tym...
Źródło: mikke.fora.pl/a/a,1850.html


Temat: list do burmistrza
W studium teren zaliczony do strefy przedmieść, gdzie m.in. przewiduje się 60% powierzchni biologicznie czynnej, wysokość zabudowy do 12m, przewaga zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Przez teren planu będzie przebiegała ul. ... się zieleń urządzoną z preferencją dla ogrodu działkowego. Usługi zostały zaplanowane wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego oraz po obu stronach projektowanej ul. Nowozwoleńskiej. Na pozostałym terenie będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o małej intensywności (działki o pow. 600-800m2) i dużym procencie powierzchni biologicznie czynnej (60%). Istnieje różnica wskaźników między wschodnią a zachodnią częścią terenu. Podstawowym problemem planu było zaprojektowanie sieci ulic. Głównym elementem tego układu jest projektowana ul. Nowozabielska. W celu stworzenia układu komunikacyjnego jak i działek umożliwiających zabudowę, zaproponowano obowiązkowe scalenia gruntów. Powstało 17 obszarów scalonych o łącznej powierzchni 37ha. Szczegółowy materiał stanowi zał. Nr 3 do protokołu. W dyskusji radni interesowali się następującymi problemami: Przewodniczący P. Czekalski pytał o powody tak długiego sporządzania planu. Wiceprzewodniczący T. Zdzikot wskazał na istniejący w Wawrze problem zabudowy na zbyt małych działkach. Zaapelował, aby w planie minimalna powierzchnia działki wynosiła 800m2 oraz 60% powierzchni biologicznie czynnej. Mówiąc o rezerwach terenów pod drogi pytał, czy są tam wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Pytał o odrolnienie działek oraz, popierając scalenia, chciał wiedzieć wg jakiego klucza zostaną one przeprowadzone. Chciał wiedzieć jak zostanie zagospodarowany teren po zachodniej stronie Traktu Lubelskiego przeznaczony pod funkcje sportowo-rekreacyjno-turystyczne. ... były brane niewielkie obszary, ograniczone np. ulicami lub innymi elementami przestrzennymi. Tam gdzie układ geodezyjny pozwalał na podział działki obszar był wyłączany spod scalania. Proponuje się w części zachodniej działki o ... przy Trakcie Lubelskim to tereny zielone z dopuszczeniem urządzeń głównie sportowych, dopuszczona wysokość zabudowy ok. 12m. Przedstawicielka BAiPP poinformowała, że mieszkańcy omawianego terenu protestują przeciwko propozycjom planu i opowiadają się za zabudową intensywną. Jest spodziewana duża liczba zarzutów. Radna E. Masny, w celu zmniejszenia protestów, zaproponowała przeprowadzenie reparcelacji gruntów. Pytała o alternatywę przedstawionych rozwiązań. Radny P. Terlecki interesował się kwestią korzystania z...
Źródło: jeziorowa.fora.pl/a/a,214.html